Hoe gaan we tewerk

1) Het eerste contact

De potentiële klant heeft een website en zou graag hoog in google komen te staan voor bepaalde zoektermen die te maken hebben met zijn/haar website waardoor men vele bezoekers en/of klanten over de vloer zou krijgen. Men meent dat Seobureau hierbij op een effectieve en goedkope manier kan helpen en besluit ons te contacteren via onze contactpagina en houdt hierbij rekening met hetgeen vermeld wordt in 2a en/of 2b.

2a) De potentiële klant heeft reeds zelf zoektermen opgezocht

Men weet reeds voor welke zoekterm(en) men hoog wil scoren in google en vermeldt de volgende zaken:
– zijn/haar website adres
– de gewenste zoektermen

3a) Onze reactie

Wij onderzoeken de gewenste zoektermen en antwoorden terug met de maandelijkse kostprijs voor de zoekterm(en). De kostprijs ligt tussen de 40 euro en 200 euro, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (er zijn 5 graden) van de gekozen zoektermen. 200 euro komt wel niet vaak voor en is meestal bij zoektermen die ook zeer veel zoekopdrachten (tienduizenden) verkrijgen en waarbij men zoiezo de 200 euro op één of enkele dagen terugverdient indien men op de eerste pagina van google staat. Ook een eventuele korting wordt voorgesteld indien men klant zou worden voor meerdere zoektermen.

2b) De potentiële klant weet nog niet welke zoektermen geschikt zijn

Men contacteert ons en vermeldt de volgende zaken:
– zijn/haar website adres
– de niche die bij de website hoort (vb. fietsen)
– doel van de website (vb. fietsen verkopen)
– eventuele voorwaarden voor de zoektermen (vb. max. kostprijs 80 euro / min. 1000 maandelijkse zoekopdrachten)

3b) Onze reactie

Wij zoeken naar geschikte zoektermen en geven een lijst af met de zoektermen die voldoen aan de eventuele voorwaarden. Naast de zoektermen staan het aantal maandelijkse zoekopdrachten voor de zoektermen, de maandelijkse kostprijs en de breuk ‘kostprijs/aantal zoekopdrachten’ zodat men kan zien wat de kostprijs is per zoekopdracht en dus makkelijk kan vergelijken. Nadat men de gewenste zoekterm(en) gekozen heeft, wordt een eventuele korting voorgesteld indien men klant zou worden voor meerdere zoektermen.

4) Men wordt klant – de eerste maand

Men wordt klant van Seobureau voor één of meerdere zoektermen en betaalt de eerste maand slechts de helft van de normale kostprijs. Een zoekterm die dus normaal 80 euro kost, kost de eerste maand slechts 40 euro. Dit omdat op de eerste maand geen resultaatsgarantie geldt: wij gebruiken de eerste maand om de klant een rapport te geven met de zaken die moeten gewijzigd worden aan de website (of om de website eventueel manueel aan te passen) en om de zoektermen van hun lagere positie in google naar boven te doen stijgen. Ook de eventuele zoektermanalyse is in deze initiële kostprijs gerekend.

5) De tweede maand gaat in

De tweede maand gaat in en de klant betaalt nu het volledig bedrag voor de zoekterm(en). Maar, vanaf deze tweede maand geldt ook de resultaatsgarantie. Voor elke dag dat de website niet op pagina 1 van google staat, krijgt de klant diens geld terug. Wij houden dit dus elke dag bij en indien we bvb. op het einde van de maand zien dat de website slechts 20 van de 30 dagen op de eerste pagina van google heeft gestaan, dan moet men in de volgende maand 1/3e minder betalen. Men betaalt dus enkel wanneer men op de plaats staat waar men veel meer bezoekers krijgt en men betaalt dus enkel wanneer de investering ook daadwerkelijk iets opbrengt.

6) De volgende maanden

De website van de klant wordt een vaste waarde op de eerste pagina van google voor de gekozen zoektermen en klimt steeds hoger (bij minder competitieve zoektermen zal dit echter reeds na enkele weken of minder zijn). Zowel de klant als Seobureau is gelukkig: de klant krijgt veel meer bezoekers en/of klanten dan voordien en de investering in Seobureau is het dus zoiezo waard en Seobureau hoeft geen geld meer terug te geven aangezien de website op de eerste pagina blijft staan door de blijvende inspanningen.